Til toppen

Ansvar
Styreleder og Daglig leder har lovpålagt plikt til å avdekke risiko og gjøre aktsomhetsvurderinger i både egen virksomhet og i eget leverandørledd.

Validus har i en årrekke hatt søkelys på at vi og våre leverandørers virksomhet ikke bidrar til noen form for brudd på grunnleggende menneskerettigheter.
Videre har vi også hatt fokus på å finne løsninger for stadig å redusere selskapets CO2 fotavtrykk.  Dette er et kontinuerlig arbeid hvor vi skal bestrebe at vi – og våre samarbeidspartnere jobber mot nye mål.  Siste års klimaregnskap kan offentliggjøres ved forespørsel til kundeservice@validusengros.no.

 

Forpliktelser i forhold til Åpenhetsloven
Åpenhetsloven trådte i kraft 1.juli 2022. Lovens formål er å sikre gode arbeidsforhold i hele leverandørkjeden og å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Vi jobber nå aktivt med innsamling av informasjon fra alle våre leverandører, og følger opp leverandører om forhold som er relevante i forhold til etterlevelse av Åpenhetsloven.

Allmenheten kan på forespørsel få innsyn i Validus sitt arbeid og de aktsomhetsvurderinger som gjøres for å kartlegge faktiske og mulige negative konsekvenser. Innsynsbegjæringer kan rettes til kundeservice@validusengros.no og vil normalt bli besvart innen tre uker – med mindre det krever mer omfattende svar og interne undersøkelser.

Validus Engros AS
2023 Åpenhetsloven - Redegjørelse .pdf
Rutine.pdf